Giới thiệu Tạp chí Kế toán

Chào mừng các bạn đến với Tạp chí kế toán (www.tapchiketoan.vn),

Tạp chí kế toán sẽ mang đến cho bạn nhiều bài viết chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán.

Sẽ không chỉ là Nợ – Có, mà nhiều giá trị hơn dành cho bạn.